[Si tửu] Chương 11

Chương 11: Lễ trừ tịch

9c8d42c3jw1dse7c4eebhj1

Vào hôm trừ tịch, tuyết rơi trắng khắp mọi nẻo đường.

Hạ Việt đem Thức Yến quấn thành bánh chưng, ngoại trừ mũ nhung đính lông và khăn quàng cổ, hắn còn lục lọi trong tủ quần áo mình xem còn tấm áo choàng nào không. Có điều, quần áo của Hạ Việt quá lớn so với Thức Yến, lúc y mặc lên còn thiếu điều kéo lê một đoạn dài trên mặt đất.Read More »