[Si tửu] Chương 6

Chương 6: Phu phu ở chung

b7812d81c2de884423c45e75c48f651d

Vợ chồng vừa kết hôn thì hôm sau cho dù dậy trễ cũng sẽ được bỏ qua, bởi vì đây là biểu hiện cho tình cảm của đôi tân phu phu đang rất tốt. Thế nhưng tình huống của Hạ Việt toàn bộ Vân gia đều biết, hắn không thể động phòng, Thức Yến tự nhiên cũng không mượn cớ, mới sáng sớm đã đánh thức Hạ Việt.Read More »