[Si tửu] Chương 10

Chương 10: Tiến triển

3f96a6e3jw1ds6a88ggnsj

Phòng thành thân ở Lạc Việt không sử dụng hệ thống sưởi ngầm (1) mà là dùng tường cách nhiệt. Một phòng có hai bờ tường, gạch để xây tường được xếp theo hình chữ chi (之) (hình zigzag). Khi phòng bếp nấu đồ ăn, bếp lò được đốt lên sẽ sinh ra nhiệt khí, khói thông qua lưới mặt cá lọc đi tro bụi rồi được truyền vào trong tường, sau đó nhiệt lượng sẽ tỏa đi khắp nơi sưởi ấm các phòng. Vân gia không sử dụng củi mà là than, Hạ Việt cũng từng cho nó vào trong chậu đá để sưởi ấm, hâm nóng rượu và thức ăn.Read More »