[Si tửu] Chương 7

Sắp phát điên với cái đống rượu bia trong truyện .____.

Chương 7: Rượu mới

101591131266932ed7.jpg

Vân lão gia gọi Hạ Việt vào chính đường, đưa cho hắn ba quyển sổ.

Vốn Vân Hạ Việt trước kia không có ý muốn thừa kế nghiệp làm rượu của Vân gia, bản thân hắn không thích rượu, tự nhiên cũng không hứng thú với công việc này. Nhưng để cho nhà không phải phiền lòng, Vân Hạ Việt liền chủ động xin xử lý tửu quán mà Vân gia mở ở Dận thành.Read More »