[Si tửu] Chương 8

 Chương 8: Động tâm

1146445_633643066653316_2124775916_n

Phương quản sự thân cao mặc dù thua Hạ Việt nhưng vóc người cũng vạm vỡ, nét mặt trầm ổn, đứng ở trong chính đường hơi cúi đầu.

Thấy Hạ Việt tiến đến, hắn ngẩng lên nhìn người kia đang bước lên chào hỏi. Hạ Việt nhìn mặt mày Phương quản sự mơ hồ có chút mệt mỏi, nhanh chóng mời người ngồi xuống, lại sai hạ nhân mau dâng lên trà thơm.Read More »