[Si tửu] Chương 2

Chương 2: Hạ Việt của nhà họ Vân

Untitled

Hạ Việt mở mắt ra, chỉ cảm thấy bốn phía thập phần an tĩnh, tựa hồ ngay cả một chút âm thanh đều không nghe thấy. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ, quả nhiên là mình đã chết rồi ha.

Thế nhưng, âm tào địa phủ… ừm, gọi là địa ngục được rồi, lại yên tĩnh như thế này sao? Nếu là xuống địa ngục thì phải có Diêm Vương quỉ sứ đến thẩm lý phán xét a, ít nhất cũng phải qua sông a, yên tĩnh thế này là xảy ra chuyện gì a.Read More »