[Si tửu] Chương 3

Các tiểu công đều gọi là “hắn”, còn các tiểu thụ là “y” nha :”>…

Chương 3: Sắp phải thành thân

549972_520290211337406_1898990792_n

Vân phụ thân kỳ thực mỗi ngày đều đến xem Hạ Việt.

Khi xưa, ngay cả khi đang có bầu Hạ Việt thì y vẫn ra sức làm lụng dẫn đến khó sinh, thân thể bị suy nhược, cuối cùng sau này không thể mang thai được nữa.Read More »