[Si tửu] Chương 9

Chương 9: Hỉ Cửu Túy

2d63bc9e362d98b4431e7a8e39c2a7b9

Hạ Việt hãy còn xoắn xuýt mãi.

Hắn đã quen với việc tự giải quyết chuyện một mình, bởi vì ở đời trước, ngay từ khi còn nhỏ hắn đã phát hiện ra dị năng của bản thân. Bí mật này Hạ Việt tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai, chỉ có thể phiền não một mình, vô pháp cùng người thương lượng. Cái thói quen này cứ thế lớn dần lên, sau đó, hắn chẳng bao giờ tìm người nói qua bất cứ chuyện gì nữa, ngay cả nêu lên suy nghĩ của mình cũng không.Read More »