[Ngũ hành] Chương 36

Chương 36: Người giấy

a

Lâm Trục Thủy vẫn còn vài việc phải hoàn thành, hắn cho Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng nghỉ xả hơi mấy ngày.

Thẩm Nhất Cùng móc ví ra, hỏi Chu Gia Ngư: “Nói đi, anh muốn quẩy ở đâu? Hôm nay tôi bao.”Read More »