[Ngũ hành] Chương 60

Chương 60: Đột nhập  

b3a5c64928c7fa7dae9194ea9772492d

Từ Nhập Vọng vẫn chưa hiểu ý của Lâm Trục Thủy, thấy Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư mặt như đưa đám bèn mở miệng hỏi: “Sao hai người nhìn buồn thế?”

Thẩm Nhất Cùng ủ rũ đáp: “Anh nghĩ nếu chơi trò chơi thần quái với Bình Nhỏ thì chuyện gì sẽ xảy ra?”Read More »