[Ngũ hành] Chương 59

Chương 59: Bãi tha ma

ee6b9976974d588b43e48731727f3b30

Cảnh bình minh và hoàng hôn khá giống nhau, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện rất nhiều chỗ bất đồng. Ánh sáng của mặt trời lúc bình minh rạng rỡ hơn, lên ảnh có thể thấy rõ quầng sáng hình bán nguyệt tỏa ra. Nắng hoàng hôn lại nhẹ nhàng hơn, xung quanh được ráng mây bao phủ.Read More »