[Ngũ hành] Chương 53

Chương 53: Vòng lặp

3855304215_655f42b044_o

Theo lời đề nghị “dịu dàng” của Lâm Giác, Lý Cẩm Giang gọi điện thoại cho một người đồng nghiệp đã làm việc tại đây mười mấy năm để hỏi thăm tình hình lúc ngôi trường đang xây dựng.Read More »