[Ngũ hành] Chương 50

Chương 50: Trường học

d96t2gb-32122477-d0d8-4626-b400-4056cd734677

Chu Gia Ngư cứ tưởng sau khi linh hồn trở về cơ thể là cậu sẽ không gặp vấn đề gì nữa. Ai ngờ Thẩm Nhất Cùng lại nói cho cậu biết hồn phách tách khỏi thân xác sẽ để lại di chứng, nhẹ thì thể hư, nặng thì ngã bệnh.Read More »