[Ngũ hành] Chương 26

Chương 26: Chuẩn bị

c0e3f0a023b625afaa64529d6e4c69a0

Sau khi vòng thi kết thúc thì ai nấy cũng chuẩn bị quay về nhà.

Trước khi đi, Từ Nhập Vọng tuyên bố rằng mình nhất định sẽ giành được vị trí quán quân. Chu Gia Ngư còn chưa kịp trả lời, Thẩm Nhất Cùng đã nhanh nhảu chen miệng: “Anh á? Anh lo mua điện thoại mới đi đã.”Read More »