[Ngũ hành] Chương 21

Chú thích xong chương này cảm thấy tế bào não đã chết một nửa 🙂

Chương 21: Phương pháp phi tinh

df56d1512a303dad64017d99cc1b1b88

Tối đó, Chu Gia Ngư cố gắng chắp vá những mẩu chuyện rời rạc của Tiểu Đậu để tìm ra chân tướng sự việc. Nhưng có vẻ những mẩu chuyện này lại thiếu trang quan trọng nhất nên chẳng thể nào ghép thành một quyển sách hoàn chỉnh cả.Read More »