[Ngũ hành] Chương 15

Chương 15: Sau vòng sơ tuyển

ed418cbd894d2154ed01e2125e5932a2

Skill chọc chó của Thẩm Nhất Cùng hiển nhiên đã đạt tới trình độ thượng thừa, nhìn mặt Từ Nhập Vọng thôi cũng biết anh ta nhất định đã lộn hết cả tiết lên rồi. Chu Gia Ngư còn đang âu sầu, chợt nghe giọng MC đọc tên cậu. Cùng lúc ấy, màn hình hiện cảnh hai mươi khối phỉ thúy được xếp ngay ngắn. Trong đó, khối ngọc màu xanh đế vương của Chu Gia Ngư là nổi bật nhất.Read More »