[Ngũ hành] Chương 13

Chương 13: Chọn đá

120f0b15a9bf3313c5e79b1cedc557ac

Dù đã có Sái Bát mở bàn tay vàng, nhưng Chu Gia Ngư ngồi chờ kết quả mà cảm giác tim mình đang treo lơ lửng.

Thẩm Nhất Cùng hiển nhiên không hề tin tưởng Chu Gia Ngư. Cậu ta đành an ủi rằng mấy lời lúc trước chỉ là đùa thôi, dù có thua thật thì tiên sinh cũng không làm gì Chu Gia Ngư cả. Chu Gia Ngư nghe vậy bèn hỏi: “Trước kia… tiên sinh đã từng tham gia cuộc thi này à?”Read More »