[Ngũ hành] Chương 7

Chương 7: Đứa trẻ

4de216d8a75d9226a97c8bacb176d71c

Dường như những dấu tay chi chít trong phòng đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng của Nguyễn Vân Tiệp. Cô ta thấy Lâm Trục Thủy sắp bỏ đi liền quỳ sụp xuống đất khóc nức nở: “Lâm tiên sinh, cứu tôi với! Tôi cầu xin ngài… Tôi không thể… tôi không thể chết được…”Read More »