[Ngũ hành] Chương 4

Chương 4: Lột da

c59b1c0c3e9e2a6076daecec94a80ce3

Sau khi Thẩm Nhất Cùng đã chụp xong 7749 tấm, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng được mặc quần vào.

“Hình xăm này có tác dụng gì?” Chu Gia Ngư hỏi.Read More »