[Ngũ hành] Chương 2

Chương 2: Tắm rửa thắp hương

4c187ab7b88af89971cd13a4bda4b2f8

Chu Gia Ngư nuốt nước bọt, chậm chạp bước tới.

Có lẽ chủ nhân chiếc đồng hồ trên bàn từng đánh rơi nó nên mặt kính bên ngoài bị nứt đôi chỗ, trái lại dây xích kim loại trông hãy còn khá mới, chắc là vừa thay.Read More »