[Hợp ý] Chương 54

Phiên ngoại 3:

5963b74a2550dcb9f691524aece0ad9f.jpg

Hợp đồng tình yêu biến thành hợp đồng kết hôn, cuộc sống của hai con người vốn dĩ chỉ ngang qua đời nhau cũng biến thành cuộc sống gia đình hòa hợp. Vì vậy, có rất nhiều thay đổi đã xảy ra, trước hết là tủ quần áo của Đỗ Yến Lễ.Read More »