[Hợp ý] Chương 39

Chương 39:

b60bcc23206e34fb225e57c70687b2da

Rời khỏi đảo nhỏ, ngồi ca-nô vượt biển, lại lên máy bay gặp đoàn đội tự xuất phát từ Trung Quốc, Đỗ Yến Lễ mở cuộc họp khẩn cấp để lập ra phương án chung và các biện pháp đàm phán cụ thể khác. Sau khi trao đổi mọi chuyện xong xuôi, máy bay cũng hạ cánh.Read More »