[Hợp ý] Chương 35

Chương 35:

cc939af88d96b88095863cb266f22fbf

Mặt trời ngày mới từ từ ló dạng, cuốn đi cảnh khuya mịt mù. Khi những tia nắng đầu tiên xua tan hơn nửa màn đêm đen, chiếu xuống chiếc giường rộng lớn trong biệt thự, Đỗ Yến Lễ mở mắt ra.Read More »