[Hợp ý] Chương 33

Chương 33:

0f66979702d5911b7c8b579e2f9a1387

Sau khi ra khỏi hồ bơi, Đỗ Yến Lễ cầm áo choàng tắm đặt bên cạnh mặc vào, lại lấy khăn lông lau mái đầu còn ướt. Anh bước vào phòng, hỏi Đan Dẫn Sanh: “Cậu tìm tôi à?”

Đan Dẫn Sanh nhìn Đỗ Yến Lễ chằm chằm: “Sao đi bơi mà không gọi tôi?”Read More »