[Hợp ý] Chương 32

Chương 32:

fb06755435f76f25275f3a2a6e49d312

Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt nên gã đồng bọn đang cầm lái sợ đến mức hồn phi phách tán, hai tay chợt gồng mạnh làm đầu xe run lên bần bật. Lúc đó, tên móc túi ngồi đằng sau cũng thấy rõ tình cảnh, hắn ôm chặt gã đồng bọn, gào to: “Đừng trốn nữa, tông chết tụi nó luôn đi!”Read More »