[Hợp ý] Chương 26

Chương 26:

249c04c47bcc6762f1d68edc55e1bb69

Không, thật ra hiện giờ mình cũng có thể trực tiếp rời đi, hơn nữa mình cần phải làm thế.

Đỗ Yến Lễ ngẫm lại kỹ càng, phát hiện mình đang suy nghĩ theo chiều hướng sai lầm.

Dù sao Đan Dẫn Sanh đến đây để gặp mình, nếu mình đi thì Đan Dẫn Sanh cũng sẽ đi, còn có thể dẫn hắn tránh xa Từ Dã – nguyên nhân của sự phẫn nộ.Read More »