[Hợp ý] Chương 23

Chương 23:

0ef7cd5b63ff2362ec2082e33c540b5b

Cuối cùng, Đỗ Yến Lễ không từ chối lời đề nghị của Đan Dẫn Sanh, hai người cùng tiến vào căn phòng ở cuối hành lang.

Vừa mở cửa ra, cho thẻ vào công tắc (1), không gian u ám tức khắc sáng đèn.Read More »