[Hợp ý] Chương 17

Mấy bữa rày sa đà trong sắc đẹp của thầy Thẩm quá nên ra chương mới chậm hix ỌvỌ

Chương 17:

4d6a4e0cee6d84eee3088cc45a03ce36

Nhà kính chỉ là trạm dừng đầu tiên của Đỗ Yến Lễ. Sau khi chăm sóc mớ hoa cỏ xong, người đàn ông lại tiếp tục kế hoạch của mình.

Ngoại trừ nhà kính, trong hoa viên biệt thự còn có nhà kho chứa các dụng cụ cần thiết, ví dụ như bộ dụng cụ làm gỗ và nặn gốm sứ.Read More »