[Hợp ý] Chương 14

À quên nói, truyện này chậm nhiệt nha bà con =)).

Chương 14:

ba22241d1937593ed681c245abbe266e

Sau phút im lặng ngắn ngủi, Đỗ Yến Lễ cúi đầu day day mi tâm.

Anh không mấy bất ngờ với câu trả lời của Đan Dẫn Sanh, nhưng quả thật anh cảm thấy hơi đau não.

Vấn đề hợp đồng đột nhiên trở nên phức tạp.Read More »