[Hợp ý] Chương 13

Chương 13:

a0056bc13bd9ec8d066aeeff9d914673

Đỗ Yến Lễ đang nghe điện thoại của thư ký.

Cô thư ký đã liên hệ với tòa soạn tạp chí “Tài chính và Kinh tế”, bọn họ cũng phải ngả mũ thán phục trước sự chuyên nghiệp của Đỗ Yến Lễ, liên tục đáp: “Cảm ơn giám đốc Đỗ, nếu ngài đã đồng ý chụp tiếp, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!”Read More »