[Hợp ý] Chương 12

Chương 12:

9e1511900055e8810ed8b6c204066f6a.jpg

Dứt lời, Đỗ Yến Lễ không lãng phí thời gian nữa. Anh nắm tay Đan Dẫn Sanh, kéo hắn quay về hướng ngược lại.

Thoát khỏi dòng người ách tắc đang sợ hãi đùn đẩy nhau trên thang cuốn, bầu không khí nhất thời thoải mái hơn rất nhiều.Read More »