[Hợp ý] Chương 11

Chương 11:

3cd9ce4259caa36ec31123a7ff907f08

Đan Dẫn Sanh biến mất sau cuộc trò chuyện tối hôm ấy, nhưng Đỗ Yến Lễ cũng không để ý lắm.

Anh nghĩ Đan Dẫn Sanh đang cân nhắc xem có nên hủy bỏ bản hợp đồng kia không, cẩn thận như thế là chính xác, đôi bên phải có tinh thần hợp tác đầy đủ thì mới nên chuyện được.Read More »