[Hợp ý] Chương 14

À quên nói, truyện này chậm nhiệt nha bà con =)).

Chương 14:

ba22241d1937593ed681c245abbe266e

Sau phút im lặng ngắn ngủi, Đỗ Yến Lễ cúi đầu day day mi tâm.

Anh không mấy bất ngờ với câu trả lời của Đan Dẫn Sanh, nhưng quả thật anh cảm thấy hơi đau não.

Vấn đề hợp đồng đột nhiên trở nên phức tạp.Read More »

[Hợp ý] Chương 13

Chương 13:

a0056bc13bd9ec8d066aeeff9d914673

Đỗ Yến Lễ đang nghe điện thoại của thư ký.

Cô thư ký đã liên hệ với tòa soạn tạp chí “Tài chính và Kinh tế”, bọn họ cũng phải ngả mũ thán phục trước sự chuyên nghiệp của Đỗ Yến Lễ, liên tục đáp: “Cảm ơn giám đốc Đỗ, nếu ngài đã đồng ý chụp tiếp, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!”Read More »