[Hợp ý] Chương 9

Chương 9:

3f43af3b05151396526cc7d03fbbb4c0.jpg

Trụ sở công ty trang sức Trí Ý nằm cách Đỗ thị không xa lắm, khoảng một tiếng sau, xe ô tô chở Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh đã tới nơi.

Khi bọn họ bước vào, giám đốc phụ trách của Trí Ý đang gào thét trong phòng làm việc: “Bây giờ các anh van xin tôi thì được ích gì?! Ai? Ai đền nổi viên ngọc mấy triệu bạc kia hả?! Theo điều khoản hợp đồng thì chúng ta sẽ phải ra tòa đó!”Read More »