[Hợp ý] Chương 8

Chương này đã phải thêm vào 2 câu để đoạn văn rõ nghĩa hơn, mong các gái thông cảm QAQ

Chương 8:

856bcc595e1b82526bb1978c5ad505fe1.jpg

 

Đan Dẫn Sanh mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Trong giấc mơ đó, hắn ký hợp đồng bao dưỡng với người ta, nhưng hắn lại là bên bị bao dưỡng.Read More »