[Hợp ý] Chương 7

Chương 7:

b7ae497ca785c41a8e450064bb4e0ef4

Nụ hôn trên má chấm dứt, Đỗ Yến Lễ thả Đan Dẫn Sanh ra. Anh chẳng hề quan tâm đống giấy vụn rơi bừa bãi dưới sàn, ngồi xuống ghế đối diện hắn.Read More »