[Hợp ý] Chương 4

Chương 4:

64c427e2910ceb140fc9a21fb0d5042e.jpg

Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng chấm dứt.

Khi mặt trời sớm mai dần lên cao, Đỗ Yến Lễ đã ngồi vào bàn ăn sáng. Anh theo thói quen nhẩm lại lịch trình sắp tới và tổng kết những việc đã xong từ hôm qua. Nhưng vừa nhắc tới chữ “hôm qua”, Đỗ Yến Lễ vẫn cảm thấy ám ảnh trong lòng. Anh suy nghĩ hồi lâu, sau đó đành kết luận: Ít nhất cũng ký xong một hợp đồng nữa rồi…Read More »