[Mục lục] Hợp ý

HỢP Ý

Sở Hàn Y Thanh

Thể loại: Hiện đại, chậm nhiệt, hào môn thế gia, nhẹ nhàng hài hước, chủ công, giảng đạo công x hạnh kiểm xấu thụ, thụ truy công, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành

Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành

Nguồn convert: Dithanbangdanilam

Độ dài: 51 chương + 3 phiên ngoại

Editor: Tiểu Thiên

60d86171gy1fn07hfri7cj20fr0m2197

Văn án:

Đỗ Yến Lễ tình cờ bắt gian tại trận, vì vậy, anh thay đổi đối tượng bao dưỡng.

Đan Dẫn Sanh chuẩn bị kỹ càng đi bắt gian tại trận, cũng thay đổi đối tượng bao dưỡng.

Hắn… bị Đỗ Yến Lễ bao dưỡng.

 

E/N: Hố mới hố mới ❤ ~.

Truyện được edit với mục đích phi thương mại, chưa thông qua sự đồng ý của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG RE-POST. Read More »