[Cuộc đời] Chương 75

Nụ hôn thứ bảy mươi lăm

dd661ea7e12f90d033b702b33bf0b8fa

Và thế là, cuộc sống bên nhau của Hạ Tiểu Lam và Cố Chinh tiên sinh đã chính thức bắt đầu.Read More »