[Cuộc đời] Chương 71

Nụ hôn thứ bảy mươi mốt

d308c80a55121f0877c884f9521d2a9e

Hôm Cố Chinh ngủ lại nhà Hạ Lam chỉ cách Giáng Sinh có bốn, năm ngày. Trong khoảng thời gian đó, Hạ Lam cùng Cố Chinh đã bàn về công việc đầu tiên – show truyền hình thực tế của nhà sản xuất Lâm.Read More »