[Cuộc đời] Chương 68

Nụ hôn thứ sáu mươi tám

3f43af3b05151396526cc7d03fbbb4c0.jpg

Hạ Lam kích động ấn vào chủ đề, quả nhiên phát hiện nó bắt nguồn từ status kia của Cố Chinh. Cậu cũng forward lại, đáp một câu tương tự: “Đây là Mạt Thần Lĩnh tôi yêu.”Read More »