[Cuộc đời] Chương 65

Nụ hôn thứ sáu mươi lăm

6657a36e9fa8bf8bd31208f3f20d3597.jpg

Thật ra không phải Hạ Lam không thích gặp người nhà Cố Chinh, nhưng đây là lễ mừng sinh nhật đầu tiên của cả hai, cậu không muốn cứ về đó mà chẳng chúc được anh một câu đàng hoàng.Read More »