[Cuộc đời] Chương 46

Nụ hôn thứ bốn mươi sáu

0edf59e30ff39d47137b4e0300b7820e

Nửa tiếng sau Cố Chinh đến thật, vừa ngồi xuống đã xưng huynh gọi đệ với nhà sản xuất rồi cụng ly một hồi. Anh ngồi bên cạnh Hạ Lam, tay khoác lên lưng ghế của cậu, cười nói: “Đáng ra hôm nay là tôi tiếp khách, nhưng có chút việc nên tới trễ. Thật ngại quá, tôi xin tự phạt ba chén.”Read More »