[Cuộc đời] Chương 55

Nụ hôn thứ năm mươi lăm

ee966a17b706b15027af13be0b8c24aa

Hạ Lam vô thức né ra nhưng vẫn bị đạp một cú: “Ủa không phải hả? Anh không làm em, em không đau, anh còn giận em nữa, thế…”Read More »