[Cuộc đời] Chương 53

Nụ hôn thứ năm mươi ba

f7514dcc1f8ff7e834fab2a540788299

ĐẬU MÁ!!!

Cái đầu đầy rượu của Hạ Lam nổ tung, cậu ngớ ra, bị Cố Chinh khiêu khích đến độ lửa trong người bừng lên như muốn thiêu sống cậu.Read More »