[Cuộc đời] Chương 50

Nụ hôn thứ năm mươi

d0bafedfc5b0124542e4587c1b6e4b6b

Cố Chinh cười cười: “Đầu tiên phải làm em nổi tiếng đã, giờ vẫn còn thời gian, cho em lấy ít nhất 70%, sau đó lại ký hợp đồng với người khác. Anh không thể nâng đỡ em mãi được, đấy không phải nghề của anh, anh cũng không có nhiều tinh lực đến thế.”Read More »