[Cuộc đời] Chương 45

Nụ hôn thứ bốn mươi lăm

dedfd8d427aea13afaa1b9222abb8b6a

Mọi người quậy tới gần 12 giờ, cuối cùng hùa nhau chuốc rượu Cố Chinh. Tâm trạng anh đang tốt nên uống rất nhiều, còn không cho Hạ Lam chắn bớt.Read More »