[Cuộc đời] Chương 44

Nụ hôn thứ bốn mươi bốn

8fdb690b2a3639d85469bcbeb4ea4501.jpg

Mọi người đều quý Hạ Lam, chờ nghe cậu hát, kết quả Hạ Lam chọn mãi vẫn chẳng biết nên hát bài nào. Cậu phát hiện ra yêu cầu của mình rất cao, đây đâu chỉ là hát, phải hát để anh ấy thích cậu cơ mà!Read More »