[Cuộc đời] Chương 41

Nụ hôn thứ bốn mươi mốt

3ddcfb8d405898f969620295da9462c1

Khách vào “Liêu trai kinh mộng” được yêu cầu chia thành từng nhóm, Hạ Lam đứng đằng sau che cho Cố Chinh. Cố Chinh thỉnh thoảng quay lại muốn nói chuyện với Hạ Lam nhưng đều bị cậu nhắc phải chú ý an toàn phía trước, thật ra là do Hạ Lam đang xấu hổ không dám nhìn anh.Read More »