[Cuộc đời] Chương 40

Được 1/2 chặng đường rồi QAQ…

Nụ hôn thứ bốn mươi

2746d490cfa01a1ef2f7361d88cdfc51.jpg

Hạ Lam sảng khoái hét lên, giữa tiếng gió gào, cậu hỏi to: “Thầy Cố có thích không?!”

Thích! Cố Chinh nghĩ.Read More »